Nasa radnja nalazi se u samom centru Beograda

ulici Cetinjska br 6 .